Homepage
Het bureau
medewerkers
aanbod
visie en werkwijze
projecten
contact

visie en werkwijze

Maak kennis met de visie en werkwijze van van oor tot oor – amsterdam op het gebied van

  1. coaching van mensen
  2. werken in van stadsbuurten

 

coaching van mensen

Voor veel mensen is het een hele kunst om te leven. Ongewild en vaak onbewust sjouwen we een rugzak vol overtuigingen, herinneringen, en ervaringen mee die ons leven beslissend beïnvloeden. Hierdoor functioneren we vaak anders dan we graag zouden zien en beneden het niveau dat we zouden willen. We vallen onszelf tegen of voelen ons doorlopend tekort schieten.
Een heel scala van angsten, schaamte en schuld kan ons alsdan gaan begeleiden.

Voor veel mensen raast het leven maar door. Wij vinden het moeilijk om zelf de discipline op te brengen om bij ons leven stil te staan. Maar ergens roept er van binnen een stem dat er meer levenskunst voor handen is. Het loont de moeite om naar deze ingeving te luisteren. Het kan het begin zijn van meer en authentiek leven vanuit echte levenskunst.

Alle mensen leven in relaties met anderen. De aanval op anderen of onszelf terugtrekken als alternatief ligt voor velen van ons vooraan in het arsenaal van omgangsvormen. Maar er zijn andere en betere opties, die leiden tot meer bloei en geluk. Levenskunst dus!

van oor tot oor – amsterdam biedt voor allerlei situaties hulp in de vorm van levenskunst. Praktische adviezen om voor het eerst of opnieuw een heel en mooi mens te worden. De levensweg van Jezus Christus is hierbij leidend en voor gelovigen en niet-gelovigen een bron van inspiratie, spiritualiteit en levenskunst. De adviezen worden geboden in een korte of naar behoefte langere reeks van gesprekken. Luisteren naar je hart (zelfreflectie), verkennen van mogelijke alternatieven van levenskunst, en deze uitproberen in de dagelijkse levenspraktijk staat centraal. Evenals waarden als geduld, respect en groei. Groeien en leren als mens is altijd mogelijk. Groeien en leren is levenskunst!

 

werken in van stadsbuurten

Sociale cohesie, integratie en leefbaarheid in stadsbuurten is en blijft een hot issue. Onderzoek en berichten in de media maken duidelijk dat anonimiteit, eenzaamheid en onderlinge vervreemding leiden tot teloorgang van de sociale cohesie in de buurt. Alom klinkt de roep tot ontmoeting. Karikaturen mogen worden afgebroken, respect kan worden aangeleerd.
Tegelijk klinkt links en rechts de waarschuwing dat sociale projecten veel te vaak amper effect sorteren.

van oor tot oor – amsterdam onderschrijft dat integratie en leefbaarheid begint bij onderlinge ontmoeting. Dit uitgangspunt ontmoet ook kritiek. En dat terecht. Wil ontmoeting in de buurt leiden tot meer sociale cohesie dan dient immers aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Deze voorwaarden zijn de criteria waaraan van oor tot oor – amsterdam zijn werk toetst en bieden zo een blik op de visie en werkwijze van van oor tot oor – amsterdam:

projecten sluiten aan bij de bewoners van de wijk, bij hun wensen, behoeften en mogelijkheden. Geen ideeën die bewoners top down worden opgedrongen maar oor voor vraag en aanbod van de bewoners zelf. Dit vraagt om veel contact met de bewoners, zowel voor (analyse van de beginsituatie) als tijdens (verwachtingsmanagement) het project.

in de wijken en haar bewoners ligt veel creativiteit en levenskracht verborgen.
van oor tot oor – amsterdam wil de kracht van de krachtwijken herontdekken en bewoners inschakelen voor de buurt (empowerment)

het werk in de buurt is gebaat bij coördinatie en coalitievorming. van oor tot oor – amsterdam zoekt daarom door strategische partnerschappen de impact van zijn werk te vergroten.

sociale projecten hebben vaak een bereik van 10-30 mensen, flakkeren op en verdwijnen weer. Daarom wil van oor tot oor – amsterdam succesvolle projecten herhalen totdat de houdbaarheidsdatum van het project is bereikt. Zo wordt de impact van een project vergroot, in de breedte (aantal mensen) en in de lengte (tijdsduur).

veel sociale projecten komen en gaan. van oor tot oor – amsterdam gaat voor een structurele bijdrage aan de verbetering van de buurt. van oor tot oor – amsterdam blijft daarom projecten volgen (na een half jaar en na een jaar de effecten meten, evalueren, consolideren en samen met de bewoners zoeken naar vervolgstappen).

veel mensen in de wijken zijn teleurgesteld en moedeloos en vaak hebben ze daar ook wel reden toe. van oor tot oor – amsterdam gelooft in de kracht van mensen en wil met zijn werk plezier en goed gerucht losmaken van mens tot mens, van oor tot oor.